Kontakti
Cenas
BUJ

Klientu kodekss

Abpusēja cieņa starp klientu un pakalpojuma sniedzēju dod iesaistītajām pusēm iespēju mierīgi pavadīt procedūras laiku. Pakalpojuma sniedzējs var atteikt procedūru jebkurā brīdī, ja ir radušās kādas domstarpības. Esošajam un potenciālajam klientam ir dots pienākums atturēties no iejaukšanās, kura rezultētu ar kādas personas tiesību aizskaršanu, tai skaitā pakalpojuma sniedzēja, uzņēmuma vai citu sabiedrības locekļu. Domstarpību iemesli ietver:

 • Smēķēt, aizdedzināt sērkociņus vai šķiltavas u.tml. priekšmetus telpās vai to tuvumā;
 • trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru;
 • Ierasties smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt telpas vai lietot pārtikas vai ķīmiskās preces, kas var nosmērēt telpas, citas personas vai citas lietas;
 • Ierašanās nepiedienīgā apģērbā vai tā neesamības gadījums;
 • Telpās ierasties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
 • Ja persona izturas rupji vai agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;
 • Atstāt mājas (istabas) dzīvnieku bez uzraudzības;
 • Ļaunprātīga vai kaitnieciska rīcība pret telpu, mēbelēm, lietām, pakalpojuma sniedzējiem vai citiem cilvēkiem;
 • Skaistumkopšanas studijas telpu aizņemšana savtīgos nolūkos, piemēram, galda virsmu aizņemšana uzgaidāmajā telpā, ka citi to nevar izmantot;
 • Aizskaroša vai naidu kurinošas valodas izmantošana;
 • Azartspēļu spēlēšana, ubagošana, līdzekļu izspiešana un līdzīgu aizliegtu darbību veikšana;
 • Interneta izmantošana nelikumīgu darbību veikšanai pēc LR, MK un pašvaldības noteikumiem, likumiem;
 • Skriešana, grūšana, nepiedienīga spēka un citu fizisko darbību izpildīšana;
 • Studijas aprīkojuma un priekšmetu, citu personu lietu bojāšana vai iznīcināšana;
 • Ierāšanās studijas telpās bez uzaicinājuma;
 • Ierasties telpās ar ieroci, t.s. nazi, pneimatisku ieroci, ķīmisko ieroci;
 • Panikas celšana, ārkārtas dienestu izsaukšana bez iemesla;
 • Uzmākties, traucēt studijas darbiniekiem vai citiem līdzcilvēkiem; t.s. verbāli, fiziski, seksuāli uzmākties, piedāvāt netiklas vai nelegālas darbības;
 • Pārkāpt sociālo vai personīgo robežu ar pakalpojuma sniedzēju vai klientūru, sazinoties ārpus normas, izmantojot sociālos portālus, telefona zvanus, īsziņas, citus saziņas līdzekļus, kad tas nav nepieciešams procedūras veikšanai vai procedūras konsultācijai;
 • Video vai fotogrāfiju uzņemšana procedūras laikā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar īpašnieku.
home